दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: परळी वैजनाथ
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 पिंपळगाव गाढे 211013000000000000000017
2 पिंपरी बु. 0000000000000000000000
3 कौडगाव सा 1000200000000000000003
4 कौडगाव हुडा 02226100000020000000015
5 आ. टाकळी 03008000000000000000011
6 सेलु स 0000010000000000000001
7 पांगरी 201011301000000000000018
8 बेलंबा 41208000000000100000016
9 टाकळी दे 0000000000000000000000
10 नाथ्रा 31413302000030000000020
11 लिंबोटा 0011200000001000000005
12 इंजेगाव 01109200000000000000013
13 तळेगाव 0000600000000000000006
14 कोठळी 0100400000001000000006
15 सिरसाळा 10114101000012000000012
16 रेवली 40205300020000000000016
17 तपोवन 0010100000000000000002
18 वाका 21306400000000000000016
19 मलनाथपुर 0000000000000000000000
20 ओरंगपुर 0000100000003010000005
21 पोहनेर 322122500010000000000036
22 पाडोळी 0000100000000000000001
23 रामेवाडी/कासारवाडी 0000200000003000000005
24 डिग्रस 0000000000000000000000
25 हिवरा गो 0000000000000000000000
26 जळगव्हाण 0000000000000000000000
27 जयगाव 0011510000001000000009
28 तेलसमुख 0000300000001000000004
29 गोवर्धन हि 0000000000000000000000
30 बोरखेड 0100300000000000000004
31 मंमदापुर 0000000000000000000000
32 नागापुर 173013001000040000000029
33 दैनापुर 0000200000000000000002
34 वानटाकळी 22109001000010000000016
35 वानटाकळी तांडा 0010000000000000000001
36 अस्वलंबा 0000000000000000000000
37 सोनहिवरा 0100200000000000000003
38 मांडेखेल 0010000000000000000001
39 डाबी 21208002000000000000015
40 टोकवाडी 219015000000020100000030
41 मोहा 14305101020000000000017
42 सरफराजपुर 0000100000000010000002
43 वाघाळा प. 03105001000080000000018
44 बोधेगाव 021010100000000000000014
45 माळहिवरा 0010300000000000000004
46 गडदेवाडी 0100400000000000000005
47 कावळेवाडी 0010200000000000000003
48 नागपिंप्री 065015000000000000000026
49 भिलेगाव 0000100000000000000001
50 तडोळी 0000000000000000000000
51 वंजारवाडी 0000000000000000000000
52 करेवाडी 03205000000000100000011
53 परचुडी 0000000000001000000001
54 वडखेल 0000000000000000000000
55 वडगाव दादा 104012000010020000000020
56 लोणी 0000200000000000000002
57 दाऊतपुर 0010300000000100000005
58 वाघबेट 0000200100000000000003
59 ब्रम्हवाडी 0100200000000000000003
60 सेलु.प 0000100000000000000001
61 संगम 0000520000000000000007
62 इंदपवाडी 0000300000000000000003
63 लोणरवाडी 0000000000000000000000
64 मांडवा परळी 1110200100000000000006
65 कासारवाडी 0101300000000000000005
66 मिरवट 0000000000000000000000
67 नंदनंज 43003200000000000000012
68 मरळवाडी 0000000000000000000000
69 सारडगाव 0200600000000000000008
70 खो.सावरगाव 11006100010000000000010
71 लमाणतांडा 0001000000001000000002
72 धर्मापुरी 0110300000000000000005
73 भोजनकवाडी 0000000000000000000000
74 गुट्टेवाडी 0000000000000000000000
75 हेळंब 0000100000000000000001
76 दैठणाघाट 1010300000000000000005
77 हंळंब 11107000000000000000010
78 नागदरा 0000000000000000000000
79 लाडझरी 03304000000000000000010
80 कन्हेरवाडी 052011001000080001000028
81 जिरेवाडी 13505002000010000000017
82 भोपळा 0000000000000000000000
83 चादापुर 0000000000000000000000
84 नंदागौळ 110209000000000000000022
85 लेडेवाडी 0000000000000000000000
86 मैंदवाडी 0000000000000000000000
87 दौडवाडी 0000000000000000000000
88 कौडगाव घोडा 31004400000000000000012

दिनांक व वेळ - 4/1/2023 1:19:06 PM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 पिंपळगाव गाढे211013000000000000000017
2 पिंपरी बु.0000000000000000000000
3 कौडगाव सा1000200000000000000003
4 कौडगाव हुडा02226100000020000000015
5 आ. टाकळी03008000000000000000011
6 सेलु स0000010000000000000001
7 पांगरी201011301000000000000018
8 बेलंबा41208000000000100000016
9 टाकळी दे0000000000000000000000
10 नाथ्रा31413302000030000000020
11 लिंबोटा0011200000001000000005
12 इंजेगाव01109200000000000000013
13 तळेगाव0000600000000000000006
14 कोठळी0100400000001000000006
15 सिरसाळा10114101000012000000012
16 रेवली40205300020000000000016
17 तपोवन0010100000000000000002
18 वाका21306400000000000000016
19 मलनाथपुर0000000000000000000000
20 ओरंगपुर0000100000003010000005
21 पोहनेर322122500010000000000036
22 पाडोळी0000100000000000000001
23 रामेवाडी/कासारवाडी0000200000003000000005
24 डिग्रस0000000000000000000000
25 हिवरा गो0000000000000000000000
26 जळगव्हाण0000000000000000000000
27 जयगाव0011510000001000000009
28 तेलसमुख0000300000001000000004
29 गोवर्धन हि0000000000000000000000
30 बोरखेड0100300000000000000004
31 मंमदापुर0000000000000000000000
32 नागापुर173013001000040000000029
33 दैनापुर0000200000000000000002
34 वानटाकळी22109001000010000000016
35 वानटाकळी तांडा0010000000000000000001
36 अस्वलंबा0000000000000000000000
37 सोनहिवरा0100200000000000000003
38 मांडेखेल0010000000000000000001
39 डाबी21208002000000000000015
40 टोकवाडी219015000000020100000030
41 मोहा14305101020000000000017
42 सरफराजपुर0000100000000010000002
43 वाघाळा प.03105001000080000000018
44 बोधेगाव021010100000000000000014
45 माळहिवरा0010300000000000000004
46 गडदेवाडी0100400000000000000005
47 कावळेवाडी0010200000000000000003
48 नागपिंप्री065015000000000000000026
49 भिलेगाव0000100000000000000001
50 तडोळी0000000000000000000000
51 वंजारवाडी0000000000000000000000
52 करेवाडी03205000000000100000011
53 परचुडी0000000000001000000001
54 वडखेल0000000000000000000000
55 वडगाव दादा104012000010020000000020
56 लोणी0000200000000000000002
57 दाऊतपुर0010300000000100000005
58 वाघबेट0000200100000000000003
59 ब्रम्हवाडी0100200000000000000003
60 सेलु.प0000100000000000000001
61 संगम0000520000000000000007
62 इंदपवाडी0000300000000000000003
63 लोणरवाडी0000000000000000000000
64 मांडवा परळी1110200100000000000006
65 कासारवाडी0101300000000000000005
66 मिरवट0000000000000000000000
67 नंदनंज43003200000000000000012
68 मरळवाडी0000000000000000000000
69 सारडगाव0200600000000000000008
70 खो.सावरगाव11006100010000000000010
71 लमाणतांडा0001000000001000000002
72 धर्मापुरी0110300000000000000005
73 भोजनकवाडी0000000000000000000000
74 गुट्टेवाडी0000000000000000000000
75 हेळंब0000100000000000000001
76 दैठणाघाट1010300000000000000005
77 हंळंब11107000000000000000010
78 नागदरा0000000000000000000000
79 लाडझरी03304000000000000000010
80 कन्हेरवाडी052011001000080001000028
81 जिरेवाडी13505002000010000000017
82 भोपळा0000000000000000000000
83 चादापुर0000000000000000000000
84 नंदागौळ110209000000000000000022
85 लेडेवाडी0000000000000000000000
86 मैंदवाडी0000000000000000000000
87 दौडवाडी0000000000000000000000
88 कौडगाव घोडा31004400000000000000012