दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: गेवराई
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 मादळमोही 2814034311010000000000064
2 कुंभारवाडी 0030000000000000000003
3 शहाजहानपूर चकला 203018200000000000000025
4 सिंदखेड 2010300000000000000006
5 वंजारवाडी 2120400000000000000009
6 इटकुर 0010700000000000000008
7 जव्हारवाडी 0001500000000000000006
8 मानमोडी 0000100000001000000002
9 भंडगवाडी 0100400000000000000005
10 मुळूकवाडी 0010300000001000000005
11 सिरसमार्ग 215023700000000000000038
12 कोळगाव 30409300010000000000020
13 सावरगांव 0010310000000000000005
14 धारवंटा 0000400000000000000004
15 दिमाखवाडी 0010300000000000000004
16 उखंडपिंप्री 0000340000000000000007
17 पोखरी 13306000000000000000013
18 टाकळगाव तर्फ गेवराई 02107000000000000000010
19 चकलंबा 311234200000020000000045
20 शेकटा 0100400000000000000005
21 धुमेगाव 1100400000000000000006
22 महारटाकळी 10307000000000000000011
23 अर्धपिंप्री 22026000000000000000012
24 महाडुळा 20008000000000000000010
25 हिवरवाडी 2000500000000000000007
26 चारेपुरी 0100600000000000000007
27 बंगालीपिंपळा 300114300000010000000022
28 खळेगांव 00208300000000000000013
29 माटेगांव 01005100000041000000012
30 सुशी 0010400000001000000006
31 वडगाव सुशी 12008000000020000000013
32 तांदळा 50108000000000000000014
33 कुंभेजळगाव 0000100000001000000002
34 काजळा 20306000010000000000012
35 सैदापुर 20207000000000000000011
36 पौळाची वाडी 0002310000000000000006
37 देवपिंप्री 0200410000000000000007
38 गायकवाड जळगांव 0000000000000000000000
39 भाट आंतरवली 10009100000070000000018
40 बोरी पिंपळगाव 0000000000000000000000
41 भोजगाव 0000000000000000000000
42 मालेगाव खुर्द 10107300000000000000012
43 गुळज 103013201000000000000020
44 राक्षसभूवन 233015100000010000000025
45 बोरगाव बुद्रक 0010500000000000000006
46 मोलेंगाव बुद्रक 0030510000000000000009
47 पांचाळेश्वर 0000100000000000000001
48 सुरळेगांव 0010400000000000000005
49 गुतेगांव 0000200000000000000002
50 पाथरवाला बुद्रक 0000400000000000000004
51 धोंडराई 4126127611010070000000066
52 तळण्याचीवाडी 1120410000000000000009
53 बेलगाव 12008100000010000000013
54 नागझरी 1000300000000000000004
55 खामगांव 0010210000000000000004
56 सावळेश्वर 0000300000000000000003
57 राजपिंप्री 32225100010020000000018
58 बागपिंपळगाव 0200600000000000000008
59 वडगांव ढोक 311010200000000000000017
60 कोल्हेर 0002400000000000000006
61 गौंडगाव 03115000000010000000011
62 मन्यारवाडी 0000510000000000000006
63 पांढरवाडी 0000100000000000000001
64 आगरनांदुर 0010100000000000000002
65 तलवाडा 1000100000000000000002
66 गंगावाडी 1200100000000000000004
67 भोगलगांव 0000000000000000000000
68 राहेरी 0000000000000000000000
69 बोरगांव थडी 0000000000000000000000
70 आंतरवाली बुद्रक 1000100000000000000002
71 दैठण 0010100000000000000002
72 रेवकी (देवकी) 000111700000000000000019
73 लुखामसला 03208200000010000000016
74 कटचिंचोली 0000000000000000000000
75 किनगांव 0001210000000000000004
76 मिरगांव 0000000000000000000000
77 हिंगणगाव 0000610001000000000008
78 गोदी खुर्द 0000000000000000000000
79 संगमजळगाव 1000000000000000000001
80 पांढरी 0000000000000000000000
81 जातेगांव 02109300000201000000018
82 रामपुरी 221111300000000000000020
83 सेलु 0000000000000000000000
84 काठोडा 0000000000000000000000
85 मनुबाई जवळा 0000410000000000000005
86 गोपतपिंपळगाव 0000000000000000000000
87 ढालेगांव 0010500000000000000006
88 बाबुलतारा 1130110000000000000007
89 केकतपांगरी 12127100000000000000014
90 रोहितळ 00209100000000100000013
91 ठाकरअडगांव 000110500000001000000017
92 ताकडगांव 3000100001000000000005
93 गोळेगांव 0000210000000000000003
94 राजापुर 0000000000000000000000
95 चव्हाणवाडी 0000000000000000000000
96 गोविंदवाडी 0000010000001000000002
97 डोईफोडवाडी 0000000000000000000000
98 सिरसदेवी 0000540000000000000009
99 अर्घमसला 0000500000000000000005
100 मारफळा 0000500000000000000005
101 चोपडयाचीवाडी 1110210001000000000007
102 मुधापुरी 0000000000000000000000
103 भेंडबुद्रक 0000100000000000000001
104 सुर्डी बुद्रक 0000000000000000000000
105 टाकळगव्हाण तर्फ तालखेड 0010500000000000000006
106 भेंडखुर्द 0000000000000000000000
107 गढी 21218500000000000000019
108 खांडवी 105011100000000000000018
109 निपाणी जवळका 0000500000000000000005
110 राजणी 10008100000000000000010
111 मिरकळा 02108100000000000000012
112 तळेवाडी 0001300000000000000004
113 रानमळा 11007200000000000000011
114 पाचेगाव 0110600000010000000009
115 वसंतनगरतांडा 0000300000000000000003
116 जयराम नाईक तांडा 0100500000000000000006
117 पाडळसिंगी 150012200000000000000020
118 आहेरवाहेगाव 02205200001000000000012
119 हिरापुर 51006000000000000000012
120 टाकळगाव 0000000000000000000000
121 पिंपळगाव कानडा 01308100000000000000013
122 औरगपुर कूकडा 0010300000000000000004
123 एरडगाव 0000000000000000000000
124 रुई 030011000000000000000014
125 वाहेगाव आम्ला 0000210000000000000003
126 तळवट बोरगाव 0000000000000000000000
127 आम्ला 0000000000000000000000
128 धानोरा 10208200000000000000013
129 काबी मंजरा 0000000000000000000000
130 खेर्डा बुद्रक 0100210000000010000005
131 खेर्डा वाडी 0000000000000000000000
132 नांदलगांव 0000100000000000000001
133 सिंदफणा चिंचोली 0000000000000000000000
134 चौसाळा 0000000000000000000000
135 हिंगणी बु. 0000000000000000000000
136 हिंगणी ख 0000000000000000000000
137 जेबापिंप्री 0000000000000000000000
138 खडकीघाट 020012000000000000000014
139 रौळसगांव 00019000000020000000012
140 पालसिंघण 0000000000000000000000
141 देवीबाभूळगांव 0000000000000000000000
142 बोरखेड 0000100000000000000001
143 नंदपूर (ग्रा. कांबी मजरा) 0000100000000000000001
144 भेंडटाकळी 0000100000000000000001
145 इरगाव 0010300000000000000004
146 शिंदेवाडी 0000200000000000000002
147 सडकेचा तांडा (ग्रा. वसंतनगर तांडा) 0100300000000000000004

दिनांक व वेळ - 4/1/2023 1:24:44 PM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 मादळमोही2814034311010000000000064
2 कुंभारवाडी0030000000000000000003
3 शहाजहानपूर चकला203018200000000000000025
4 सिंदखेड2010300000000000000006
5 वंजारवाडी2120400000000000000009
6 इटकुर0010700000000000000008
7 जव्हारवाडी0001500000000000000006
8 मानमोडी0000100000001000000002
9 भंडगवाडी0100400000000000000005
10 मुळूकवाडी0010300000001000000005
11 सिरसमार्ग215023700000000000000038
12 कोळगाव30409300010000000000020
13 सावरगांव0010310000000000000005
14 धारवंटा0000400000000000000004
15 दिमाखवाडी0010300000000000000004
16 उखंडपिंप्री0000340000000000000007
17 पोखरी13306000000000000000013
18 टाकळगाव तर्फ गेवराई02107000000000000000010
19 चकलंबा311234200000020000000045
20 शेकटा0100400000000000000005
21 धुमेगाव1100400000000000000006
22 महारटाकळी10307000000000000000011
23 अर्धपिंप्री22026000000000000000012
24 महाडुळा20008000000000000000010
25 हिवरवाडी2000500000000000000007
26 चारेपुरी0100600000000000000007
27 बंगालीपिंपळा300114300000010000000022
28 खळेगांव00208300000000000000013
29 माटेगांव01005100000041000000012
30 सुशी0010400000001000000006
31 वडगाव सुशी12008000000020000000013
32 तांदळा50108000000000000000014
33 कुंभेजळगाव0000100000001000000002
34 काजळा20306000010000000000012
35 सैदापुर20207000000000000000011
36 पौळाची वाडी0002310000000000000006
37 देवपिंप्री0200410000000000000007
38 गायकवाड जळगांव0000000000000000000000
39 भाट आंतरवली10009100000070000000018
40 बोरी पिंपळगाव0000000000000000000000
41 भोजगाव0000000000000000000000
42 मालेगाव खुर्द10107300000000000000012
43 गुळज103013201000000000000020
44 राक्षसभूवन233015100000010000000025
45 बोरगाव बुद्रक0010500000000000000006
46 मोलेंगाव बुद्रक0030510000000000000009
47 पांचाळेश्वर0000100000000000000001
48 सुरळेगांव0010400000000000000005
49 गुतेगांव0000200000000000000002
50 पाथरवाला बुद्रक0000400000000000000004
51 धोंडराई4126127611010070000000066
52 तळण्याचीवाडी1120410000000000000009
53 बेलगाव12008100000010000000013
54 नागझरी1000300000000000000004
55 खामगांव0010210000000000000004
56 सावळेश्वर0000300000000000000003
57 राजपिंप्री32225100010020000000018
58 बागपिंपळगाव0200600000000000000008
59 वडगांव ढोक311010200000000000000017
60 कोल्हेर0002400000000000000006
61 गौंडगाव03115000000010000000011
62 मन्यारवाडी0000510000000000000006
63 पांढरवाडी0000100000000000000001
64 आगरनांदुर0010100000000000000002
65 तलवाडा1000100000000000000002
66 गंगावाडी1200100000000000000004
67 भोगलगांव0000000000000000000000
68 राहेरी0000000000000000000000
69 बोरगांव थडी0000000000000000000000
70 आंतरवाली बुद्रक1000100000000000000002
71 दैठण0010100000000000000002
72 रेवकी (देवकी)000111700000000000000019
73 लुखामसला03208200000010000000016
74 कटचिंचोली0000000000000000000000
75 किनगांव0001210000000000000004
76 मिरगांव0000000000000000000000
77 हिंगणगाव0000610001000000000008
78 गोदी खुर्द0000000000000000000000
79 संगमजळगाव1000000000000000000001
80 पांढरी0000000000000000000000
81 जातेगांव02109300000201000000018
82 रामपुरी221111300000000000000020
83 सेलु0000000000000000000000
84 काठोडा0000000000000000000000
85 मनुबाई जवळा0000410000000000000005
86 गोपतपिंपळगाव0000000000000000000000
87 ढालेगांव0010500000000000000006
88 बाबुलतारा1130110000000000000007
89 केकतपांगरी12127100000000000000014
90 रोहितळ00209100000000100000013
91 ठाकरअडगांव000110500000001000000017
92 ताकडगांव3000100001000000000005
93 गोळेगांव0000210000000000000003
94 राजापुर0000000000000000000000
95 चव्हाणवाडी0000000000000000000000
96 गोविंदवाडी0000010000001000000002
97 डोईफोडवाडी0000000000000000000000
98 सिरसदेवी0000540000000000000009
99 अर्घमसला0000500000000000000005
100 मारफळा0000500000000000000005
101 चोपडयाचीवाडी1110210001000000000007
102 मुधापुरी0000000000000000000000
103 भेंडबुद्रक0000100000000000000001
104 सुर्डी बुद्रक0000000000000000000000
105 टाकळगव्हाण तर्फ तालखेड0010500000000000000006
106 भेंडखुर्द0000000000000000000000
107 गढी21218500000000000000019
108 खांडवी105011100000000000000018
109 निपाणी जवळका0000500000000000000005
110 राजणी10008100000000000000010
111 मिरकळा02108100000000000000012
112 तळेवाडी0001300000000000000004
113 रानमळा11007200000000000000011
114 पाचेगाव0110600000010000000009
115 वसंतनगरतांडा0000300000000000000003
116 जयराम नाईक तांडा0100500000000000000006
117 पाडळसिंगी150012200000000000000020
118 आहेरवाहेगाव02205200001000000000012
119 हिरापुर51006000000000000000012
120 टाकळगाव0000000000000000000000
121 पिंपळगाव कानडा01308100000000000000013
122 औरगपुर कूकडा0010300000000000000004
123 एरडगाव0000000000000000000000
124 रुई030011000000000000000014
125 वाहेगाव आम्ला0000210000000000000003
126 तळवट बोरगाव0000000000000000000000
127 आम्ला0000000000000000000000
128 धानोरा10208200000000000000013
129 काबी मंजरा0000000000000000000000
130 खेर्डा बुद्रक0100210000000010000005
131 खेर्डा वाडी0000000000000000000000
132 नांदलगांव0000100000000000000001
133 सिंदफणा चिंचोली0000000000000000000000
134 चौसाळा0000000000000000000000
135 हिंगणी बु.0000000000000000000000
136 हिंगणी ख0000000000000000000000
137 जेबापिंप्री0000000000000000000000
138 खडकीघाट020012000000000000000014
139 रौळसगांव00019000000020000000012
140 पालसिंघण0000000000000000000000
141 देवीबाभूळगांव0000000000000000000000
142 बोरखेड0000100000000000000001
143 नंदपूर (ग्रा. कांबी मजरा)0000100000000000000001
144 भेंडटाकळी0000100000000000000001
145 इरगाव0010300000000000000004
146 शिंदेवाडी0000200000000000000002
147 सडकेचा तांडा (ग्रा. वसंतनगर तांडा)0100300000000000000004