दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: गेवराई
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 मादळमोही 2814033311010000000000063
2 कुंभारवाडी 0030000000000000000003
3 शहाजहानपूर चकला 203018200000000000000025
4 सिंदखेड 2010300000000000000006
5 वंजारवाडी 2120400000000000000009
6 इटकुर 0000600000000000000006
7 जव्हारवाडी 0001500000000000000006
8 मानमोडी 0000100000001000000002
9 भंडगवाडी 0000400000000000000004
10 मुळूकवाडी 0010300000001000000005
11 सिरसमार्ग 215023700000000000000038
12 कोळगाव 30409300010000000000020
13 सावरगांव 0010310000000000000005
14 धारवंटा 0000400000000000000004
15 दिमाखवाडी 0010300000000000000004
16 उखंडपिंप्री 0000340000000000000007
17 पोखरी 13306000000000000000013
18 टाकळगाव तर्फ गेवराई 02107000000000000000010
19 चकलंबा 211225200000000000000033
20 शेकटा 0100400000000000000005
21 धुमेगाव 0000000000000000000000
22 महारटाकळी 10307000000000000000011
23 अर्धपिंप्री 0000000000000000000000
24 महाडुळा 20008000000000000000010
25 हिवरवाडी 0000000000000000000000
26 चारेपुरी 0100600000000000000007
27 बंगालीपिंपळा 200110000000010000000014
28 खळेगांव 0010100000000000000002
29 माटेगांव 01005100000041000000012
30 सुशी 0010400000001000000006
31 वडगाव सुशी 12008000000020000000013
32 तांदळा 50108000000000000000014
33 कुंभेजळगाव 0000100000001000000002
34 काजळा 20306000010000000000012
35 सैदापुर 20207000000000000000011
36 पौळाची वाडी 0002310000000000000006
37 देवपिंप्री 0000000000000000000000
38 गायकवाड जळगांव 0000000000000000000000
39 भाट आंतरवली 10007100000060000000015
40 बोरी पिंपळगाव 0000000000000000000000
41 भोजगाव 0000000000000000000000
42 मालेगाव खुर्द 10007300000000000000011
43 गुळज 103012201000000000000019
44 राक्षसभूवन 233015100000010000000025
45 बोरगाव बुद्रक 0010500000000000000006
46 मोलेंगाव बुद्रक 0030510000000000000009
47 पांचाळेश्वर 0000100000000000000001
48 सुरळेगांव 0010400000000000000005
49 गुतेगांव 0000200000000000000002
50 पाथरवाला बुद्रक 0000400000000000000004
51 धोंडराई 4126127611010070000000066
52 तळण्याचीवाडी 1120410000000000000009
53 बेलगाव 12008100000010000000013
54 नागझरी 1000000000000000000001
55 खामगांव 0010210000000000000004
56 सावळेश्वर 0000300000000000000003
57 राजपिंप्री 12124000000020000000012
58 बागपिंपळगाव 0000000000000000000000
59 वडगांव ढोक 0010100000000000000002
60 कोल्हेर 0000000000000000000000
61 गौंडगाव 03115000000010000000011
62 मन्यारवाडी 0000100000000000000001
63 पांढरवाडी 0000000000000000000000
64 आगरनांदुर 0000000000000000000000
65 तलवाडा 1000000000000000000001
66 गंगावाडी 1200100000000000000004
67 भोगलगांव 0000000000000000000000
68 राहेरी 0000000000000000000000
69 बोरगांव थडी 0000000000000000000000
70 आंतरवाली बुद्रक 0000000000000000000000
71 दैठण 0010100000000000000002
72 रेवकी (देवकी) 0000000000000000000000
73 लुखामसला 0000000000000000000000
74 कटचिंचोली 0000000000000000000000
75 किनगांव 0001100000000000000002
76 मिरगांव 0000000000000000000000
77 हिंगणगाव 0000000000000000000000
78 गोदी खुर्द 0000000000000000000000
79 संगमजळगाव 0000000000000000000000
80 पांढरी 0000000000000000000000
81 जातेगांव 0100300000000100000005
82 रामपुरी 1100410000000000000007
83 सेलु 0000000000000000000000
84 काठोडा 0000000000000000000000
85 मनुबाई जवळा 0000000000000000000000
86 गोपतपिंपळगाव 0000000000000000000000
87 ढालेगांव 0000400000000000000004
88 बाबुलतारा 0000000000000000000000
89 केकतपांगरी 0000000000000000000000
90 रोहितळ 0000100000000000000001
91 ठाकरअडगांव 0000000000000000000000
92 ताकडगांव 0000000000000000000000
93 गोळेगांव 0000000000000000000000
94 राजापुर 0000000000000000000000
95 चव्हाणवाडी 0000000000000000000000
96 गोविंदवाडी 0000000000000000000000
97 डोईफोडवाडी 0000000000000000000000
98 सिरसदेवी 0000010000000000000001
99 अर्घमसला 0000000000000000000000
100 मारफळा 0000000000000000000000
101 चोपडयाचीवाडी 1010000000000000000002
102 मुधापुरी 0000000000000000000000
103 भेंडबुद्रक 0000000000000000000000
104 सुर्डी बुद्रक 0000000000000000000000
105 टाकळगव्हाण तर्फ तालखेड 0010500000000000000006
106 भेंडखुर्द 0000000000000000000000
107 गढी 0000000000000000000000
108 खांडवी 0000000000000000000000
109 निपाणी जवळका 0000000000000000000000
110 राजणी 0000000000000000000000
111 मिरकळा 0000000000000000000000
112 तळेवाडी 0000000000000000000000
113 रानमळा 1000100000000000000002
114 पाचेगाव 0000000000000000000000
115 वसंतनगरतांडा 0000000000000000000000
116 जयराम नाईक तांडा 0000000000000000000000
117 पाडळसिंगी 0000000000000000000000
118 आहेरवाहेगाव 0000000000000000000000
119 हिरापुर 51006000000000000000012
120 टाकळगाव 0000000000000000000000
121 पिंपळगाव कानडा 0000100000000000000001
122 औरगपुर कूकडा 0000000000000000000000
123 एरडगाव 0000000000000000000000
124 रुई 0000000000000000000000
125 वाहेगाव आम्ला 0000000000000000000000
126 तळवट बोरगाव 0000000000000000000000
127 आम्ला 0000000000000000000000
128 धानोरा 0000000000000000000000
129 काबी मंजरा 0000000000000000000000
130 खेर्डा बुद्रक 0000000000000000000000
131 खेर्डा वाडी 0000000000000000000000
132 नांदलगांव 0000000000000000000000
133 सिंदफणा चिंचोली 0000000000000000000000
134 चौसाळा 0000000000000000000000
135 हिंगणी बु. 0000000000000000000000
136 हिंगणी ख 0000000000000000000000
137 जेबापिंप्री 0000000000000000000000
138 खडकीघाट 020010000000000000000012
139 रौळसगांव 0000000000000000000000
140 पालसिंघण 0000000000000000000000
141 देवीबाभूळगांव 0000000000000000000000
142 बोरखेड 0000100000000000000001

दिनांक व वेळ - 4/21/2021 7:28:31 AM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 मादळमोही2814033311010000000000063
2 कुंभारवाडी0030000000000000000003
3 शहाजहानपूर चकला203018200000000000000025
4 सिंदखेड2010300000000000000006
5 वंजारवाडी2120400000000000000009
6 इटकुर0000600000000000000006
7 जव्हारवाडी0001500000000000000006
8 मानमोडी0000100000001000000002
9 भंडगवाडी0000400000000000000004
10 मुळूकवाडी0010300000001000000005
11 सिरसमार्ग215023700000000000000038
12 कोळगाव30409300010000000000020
13 सावरगांव0010310000000000000005
14 धारवंटा0000400000000000000004
15 दिमाखवाडी0010300000000000000004
16 उखंडपिंप्री0000340000000000000007
17 पोखरी13306000000000000000013
18 टाकळगाव तर्फ गेवराई02107000000000000000010
19 चकलंबा211225200000000000000033
20 शेकटा0100400000000000000005
21 धुमेगाव0000000000000000000000
22 महारटाकळी10307000000000000000011
23 अर्धपिंप्री0000000000000000000000
24 महाडुळा20008000000000000000010
25 हिवरवाडी0000000000000000000000
26 चारेपुरी0100600000000000000007
27 बंगालीपिंपळा200110000000010000000014
28 खळेगांव0010100000000000000002
29 माटेगांव01005100000041000000012
30 सुशी0010400000001000000006
31 वडगाव सुशी12008000000020000000013
32 तांदळा50108000000000000000014
33 कुंभेजळगाव0000100000001000000002
34 काजळा20306000010000000000012
35 सैदापुर20207000000000000000011
36 पौळाची वाडी0002310000000000000006
37 देवपिंप्री0000000000000000000000
38 गायकवाड जळगांव0000000000000000000000
39 भाट आंतरवली10007100000060000000015
40 बोरी पिंपळगाव0000000000000000000000
41 भोजगाव0000000000000000000000
42 मालेगाव खुर्द10007300000000000000011
43 गुळज103012201000000000000019
44 राक्षसभूवन233015100000010000000025
45 बोरगाव बुद्रक0010500000000000000006
46 मोलेंगाव बुद्रक0030510000000000000009
47 पांचाळेश्वर0000100000000000000001
48 सुरळेगांव0010400000000000000005
49 गुतेगांव0000200000000000000002
50 पाथरवाला बुद्रक0000400000000000000004
51 धोंडराई4126127611010070000000066
52 तळण्याचीवाडी1120410000000000000009
53 बेलगाव12008100000010000000013
54 नागझरी1000000000000000000001
55 खामगांव0010210000000000000004
56 सावळेश्वर0000300000000000000003
57 राजपिंप्री12124000000020000000012
58 बागपिंपळगाव0000000000000000000000
59 वडगांव ढोक0010100000000000000002
60 कोल्हेर0000000000000000000000
61 गौंडगाव03115000000010000000011
62 मन्यारवाडी0000100000000000000001
63 पांढरवाडी0000000000000000000000
64 आगरनांदुर0000000000000000000000
65 तलवाडा1000000000000000000001
66 गंगावाडी1200100000000000000004
67 भोगलगांव0000000000000000000000
68 राहेरी0000000000000000000000
69 बोरगांव थडी0000000000000000000000
70 आंतरवाली बुद्रक0000000000000000000000
71 दैठण0010100000000000000002
72 रेवकी (देवकी)0000000000000000000000
73 लुखामसला0000000000000000000000
74 कटचिंचोली0000000000000000000000
75 किनगांव0001100000000000000002
76 मिरगांव0000000000000000000000
77 हिंगणगाव0000000000000000000000
78 गोदी खुर्द0000000000000000000000
79 संगमजळगाव0000000000000000000000
80 पांढरी0000000000000000000000
81 जातेगांव0100300000000100000005
82 रामपुरी1100410000000000000007
83 सेलु0000000000000000000000
84 काठोडा0000000000000000000000
85 मनुबाई जवळा0000000000000000000000
86 गोपतपिंपळगाव0000000000000000000000
87 ढालेगांव0000400000000000000004
88 बाबुलतारा0000000000000000000000
89 केकतपांगरी0000000000000000000000
90 रोहितळ0000100000000000000001
91 ठाकरअडगांव0000000000000000000000
92 ताकडगांव0000000000000000000000
93 गोळेगांव0000000000000000000000
94 राजापुर0000000000000000000000
95 चव्हाणवाडी0000000000000000000000
96 गोविंदवाडी0000000000000000000000
97 डोईफोडवाडी0000000000000000000000
98 सिरसदेवी0000010000000000000001
99 अर्घमसला0000000000000000000000
100 मारफळा0000000000000000000000
101 चोपडयाचीवाडी1010000000000000000002
102 मुधापुरी0000000000000000000000
103 भेंडबुद्रक0000000000000000000000
104 सुर्डी बुद्रक0000000000000000000000
105 टाकळगव्हाण तर्फ तालखेड0010500000000000000006
106 भेंडखुर्द0000000000000000000000
107 गढी0000000000000000000000
108 खांडवी0000000000000000000000
109 निपाणी जवळका0000000000000000000000
110 राजणी0000000000000000000000
111 मिरकळा0000000000000000000000
112 तळेवाडी0000000000000000000000
113 रानमळा1000100000000000000002
114 पाचेगाव0000000000000000000000
115 वसंतनगरतांडा0000000000000000000000
116 जयराम नाईक तांडा0000000000000000000000
117 पाडळसिंगी0000000000000000000000
118 आहेरवाहेगाव0000000000000000000000
119 हिरापुर51006000000000000000012
120 टाकळगाव0000000000000000000000
121 पिंपळगाव कानडा0000100000000000000001
122 औरगपुर कूकडा0000000000000000000000
123 एरडगाव0000000000000000000000
124 रुई0000000000000000000000
125 वाहेगाव आम्ला0000000000000000000000
126 तळवट बोरगाव0000000000000000000000
127 आम्ला0000000000000000000000
128 धानोरा0000000000000000000000
129 काबी मंजरा0000000000000000000000
130 खेर्डा बुद्रक0000000000000000000000
131 खेर्डा वाडी0000000000000000000000
132 नांदलगांव0000000000000000000000
133 सिंदफणा चिंचोली0000000000000000000000
134 चौसाळा0000000000000000000000
135 हिंगणी बु.0000000000000000000000
136 हिंगणी ख0000000000000000000000
137 जेबापिंप्री0000000000000000000000
138 खडकीघाट020010000000000000000012
139 रौळसगांव0000000000000000000000
140 पालसिंघण0000000000000000000000
141 देवीबाभूळगांव0000000000000000000000
142 बोरखेड0000100000000000000001