दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - वार्डनिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

नगरपालिका/नगरपंचायत: अंबेजोगाई नगरपरिषद
दिव्यांगत्वाचा प्रकार : ११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनाववार्डजन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक 
1 399../GMPT/Photo/399.jpeg../GMPT/Pramanptr/399.jpegJALSABAI DHONDIRAB POTBHAREअंबेजोगाई नगरपरिषद01/01/19319673598083 प्रमाणपत्र

नगरपालिका/नगरपंचायत: अंबेजोगाई नगरपरिषद दिव्यांगत्वाचा प्रकार : ११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)
अ.न.नाववार्डजन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 JALSABAI DHONDIRAB POTBHAREअंबेजोगाई नगरपरिषद01/01/19319673598083