दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायतनिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती: सर्व
दिव्यांगत्वाचा प्रकार : ७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगावजन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक 
1 4311../GMPT/Photo/4311.jpg../GMPT/Pramanptr/4311.jpgजयश्री वसंत जोजारेनाळवंडी10/01/19989322650985 प्रमाणपत्र
2 4120../GMPT/Photo/4120.jpg../GMPT/Pramanptr/4120.jpgGourav Bhimrao Kasabeमैंदा18/09/20068668257773 प्रमाणपत्र
3 4429../GMPT/Photo/4429.jpg../GMPT/Pramanptr/4429.jpgतुषार अशोक पुरीमादळमोही01/01/19929075780257 प्रमाणपत्र
4 4441../GMPT/Photo/4441.jpg../GMPT/Pramanptr/4441.jpgकोमल नंदकिशोर वैष्णवीधोंडराई22/08/19979767677482 प्रमाणपत्र
5 9835../GMPT/Photo/9835.jpeg../GMPT/Pramanptr/9835.jpegkaran vijay pawarमोगरा28/05/20127774961415 प्रमाणपत्र
6 5056../GMPT/Photo/5056.jpg../GMPT/Pramanptr/5056.jpgनीलाबाई सुदाम दळवीनांदुर घाट01/05/19569763811722 प्रमाणपत्र
7 1318../GMPT/Photo/1318.jpg../GMPT/Pramanptr/1318.pdfSuresh Janardhan Waghmareआडस15/05/19779860022940 प्रमाणपत्र
8 9364../GMPT/Photo/9364.jpg../GMPT/Pramanptr/9364.jpgklyan anshi maskeसावळेश्वर01/01/19789579633881 प्रमाणपत्र
9 9916../GMPT/Photo/9916.jpg../GMPT/Pramanptr/9916.jpgभागवत गोपाळ गायकवाडउजनी22/09/19969527493834 प्रमाणपत्र
10 1551../GMPT/Photo/1551.jpg../GMPT/Pramanptr/1551.jpgKartik Kamlakar Sawareचनई01/01/20019698853348 प्रमाणपत्र
11 1631../GMPT/Photo/1631.jpg../GMPT/Pramanptr/1631.jpgSumit Sanjay Kambleमाकेगांव18/01/20077219352223 प्रमाणपत्र
12 9367../GMPT/Photo/9367.jpg../GMPT/Pramanptr/9367.jpgउषाबाई संभाजी ढगेअकोला05/04/19819049159756 प्रमाणपत्र

पंचायत समिती: सर्व दिव्यांगत्वाचा प्रकार : ७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)
अ.न.नावगावजन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 जयश्री वसंत जोजारेनाळवंडी10/01/19989322650985
2 Gourav Bhimrao Kasabeमैंदा18/09/20068668257773
3 तुषार अशोक पुरीमादळमोही01/01/19929075780257
4 कोमल नंदकिशोर वैष्णवीधोंडराई22/08/19979767677482
5 karan vijay pawarमोगरा28/05/20127774961415
6 नीलाबाई सुदाम दळवीनांदुर घाट01/05/19569763811722
7 Suresh Janardhan Waghmareआडस15/05/19779860022940
8 klyan anshi maskeसावळेश्वर01/01/19789579633881
9 भागवत गोपाळ गायकवाडउजनी22/09/19969527493834
10 Kartik Kamlakar Sawareचनई01/01/20019698853348
11 Sumit Sanjay Kambleमाकेगांव18/01/20077219352223
12 उषाबाई संभाजी ढगेअकोला05/04/19819049159756